TAEKWONDO KAWARMALA

Taekwondo in Nederland

De introductie van Taekwondo in Nederland begon in het jaar 1965. Op meerdere plaatsen begon hierna vrijwel tegelijk de eerste aanzet.
Plaatsen als Venlo, Nijmegen, Enschede en Oss trainden onder leiding van de Koreaan Kwon-Moo-Gun (5e dan), terwijl kort daarna in Den Haag de Koreaanse grootmeester Park-Jong-Soo (5e dan), binnen werd gehaald.
Beide groepen ontdekten elkaar via persberichten en begonnen samen te werken.

Op 29 mei 1966 werd de Nederlandse Taekwondo Associatie opgericht, welke koninklijke goedkeuring verkreeg op 24 januari 1968. Het eerste bestuur werd gevormd door de heren R. Alkema, P. Schonewille en M. Haspers.
Op 4 september 1968 werd Taekwondo door Park-Jong-Soo en de N.T.A. het Taekwondo in de Haagse Dierentuinzaal officieel in Nederland geïntroduceerd. Ruim 1100 belangstellende zagen onder meer de nu al haast legendarische Koreanen Park-Jong-Soo (5e dan)Kwon-Moo-Gun (5e dan)Kwon-Tse-Won (5e dan) en Kim-Kwang-Il (3e dan) aan het werk.

Op 10 juni 1970 trad de N.T.A. officieel in liquidatie als gevolg van een daartoe unaniem genomen besluit op haar ledenvergadering. Na veel strubbelingen en problemen werd deze liquidatie op 19 maart 1972 voltooid en begon een nieuwe periode als ‘Sectie Taekwondo B.B.N.’.

Interne strubbelingen, niet nagekomen beloften van de B.B.N., ingrepen in Taekwondo zaken maakten dat op 5 augustus 1974 een splitsing ontstond met een heroprichting van de N.T.A.
Twee gevechtsmethodes binnen het Taekwondo deden hun opgang, waardoor niemand meer wist welke de juiste moest zijn.
In het moederland van Taekwondo, Korea, werd nl. rond 1968 een andere stijl Taekwondo geïntroduceerd, welke door de sectie Taekwono BBN werd overgenomen.
De N.T.A. bleef de door generaal Choi-Hong-Hi ontwikkelde Chang-Hun stijl beoefenen.

In juni 1975 kwam er duidelijkheid dankzij een rondtrip van het nationale Koreaanse team dat o.a. in Duitsland en Nederland liet zien hoe het spel er uit behoorde te zien. B.B.N. bestuurslid M.J. Thoutenhoofd nam de Taekwondo zaken ter harte.
Een nieuw nationaal college, nieuwe commissies werden gevormd, terwijl de apart staande Hwarang-groep onder leiding van de Koreaan Seo-Myung-Soo (6e dan), zich bij de sectie in september 1975 aansloot. Definitief werd gekozen voor het wedstrijdsysteem van de “World Taekwondo Federation”, die in het moederland Korea was gevestigd.
Begin 1976 werd definitieve aansluiting bij de W.T.F. verkregen. Bij de Europese Taekwondo Unie was reeds in juli 1975 het lidmaatschap verworven als mede-oprichter van deze Europese bond.