TAEKWONDO KAWARMALA

Oorsprong TaeKwonDo

Oorsprong TaeKwonDo

 

TaeKwonDo vindt zijn oorsprong in Korea en het ontstaan wordt vaak teruggevoerd naar de tijd waarin Korea verdeeld was in 3 koninkrijken: Koguryô, Paekche en Silla. Tijdens het Silla-tijdperk regeerde koning Chin-Hung, onder zijn regering ontstond de Hwarang-groep, die vaak in verband wordt gebracht met Taekwondo.

Hwarang

Letterlijk betekent Hwarang: ‘Bloemenjongen’ maar de Hwarang-groep laat zich het best omschrijven als: ‘Een groep jongemannen die zich met religieuze en culturele zaken bezighielden, maar die af en toe half-militaristisch of zelfs militaristisch moesten zijn , omdat de tijd waarin ze leefden dat met zich meebracht’.
Over het verband tussen Hwarang en Taekwondo bestaan zoveel verschillende theoriën dat hieruit niet kan worden bepaald hoeveel en welke invloed Hwarang op Taekwondo heeft gehad.

Subak, T’aekkyôn en Kwôn Bôp

Ook over deze namen die vaak in verband worden gebracht met Taekwondo bestaat veel onduidelijkheid.

Subak
Hiervoor zijn veel uiteenlopende betekenissen te vinden. Een vertaling van Subak is: “Een gevecht met de handen in een strijd of wedstrijd”.

T’aekkyôn
Voor zover bekend is T’aekkyôn een spel, waarbij 2 tegenover elkaar staande personen elkaar onderuit proberen te trappen, ook hoge trappen waren toegestaan.
Mogelijk heeft Taekwondo hier een aantal traptechnieken aan ontleent.

Kwôn Bôp
Volgens Choi-Hong-Hi, de grondlegger van het hedendaagse Taekwondo, werd Subak uiteindelijk in China geïntroduceerd als Kwôn Bôp en als een vorm van Ju-Jitsu in Japan.
De Japanse uitspraak van Kwôn Bôp is bekender, namelijk: “Kenpo of Kempo”. In het Chinees wordt het als: “Ch’uan-Fa” uitgesproken.
Volgens een Koreaans woordenboek betekent Kwôn Bôp: “De zelfverdedigingskunst uit Loochoo” (Loochoo: De Ryûkyû-eilanden met als hoofdeiland Okinawa)

Duidelijk moge zijn dat er over deze namen nogal wat theoriën bestaan en dat daarmee ook hun verband met Taekwondo uiterst vaag blijft.

Koryô-dynastie

Tijdens de Koryô-dynastie (918-1392) zouden er volgens Choi-Hong-Hi door de koning wedstrijden Subak en T’aekkyôn gehouden zijn waarbij militairen verplicht waren om mee te doen.
Hoewel er in de literatuur tot nog toe weinig of niets te vinden is over duidelijke voorlopers van Taekwondo, is het niet onredelijk om aan te nemen, dat er bij militaire enige vorm van gewapende en ongewapende zelfverdediging bestonden die mogelijk hiervoor in aanmerking komen.

Yi-dynastie

In deze periode (1392-1910) werd het militairisme georganiseerd en stond onder controle v/d koninklijke lijfwacht.
In die periode hadden zowel Korea als China veel last van Japanse piraten. Mogelijk zijn hieraan vechtsystemen overgehouden. Ook uit de contacten met Okinawa en China zullen waarschijnlijk delen van vechtsystemen zijn overgenomen.
In 1906 begon de Japanse heerschappij en vanaf 1910 was Korea volledig geannexeerd. Tijdens de Japanse overheersing (1910-1945) werden Koreanen zowel in Japan als Korea geïnstrueerd in vechtsystemen.
Alles wat de klok sloeg was Japans, in schoolprogramma’s werden Kendo en Judo opgenomen.

Na WO-II

Na de tweede wereldoorlog snakten de Koreanen naar hun eigen cultuur en identiteit. Op zoek naar een tegenhanger van de Japanse samoerai werd de Hwarang-groep (uit Silla) weer van stal gehaald.
De militaire trainingen, die de Koreanen van de Japanners kregen, gevoegd bij eeuwenlange Chinese invloed, heeft uiteindelijk voor een unieke vorm van vechtsport gezorgd: ‘TaeKwonDo‘.
Generaal Choi-Hong-Hi is een van de leidende figuren geweest, die uiteindelijk ervoor hebben gezorgd dat Taekwondo in 1955 zijn huidige naam kreeg.
Volgens Choi-Hong-Hi is Taekwondo voornamelijk gebaseerd op KarateT’aekkyôn en Subak